Prace Komisji Historii


Prace Komisji Historii: Rozważania i badania z perspektywy 90. rocznicy powrotu Pomorza i Kujaw Północnych do Macierzy, t. XXII - 20 zł

Prace Komisji Historii: Wojsko a społeczeństwo na Kujawach i Pomorzu t. XXI - 20 zł

Prace Komisji Historii: Kujawsko pomorskie rodowody wybitnych uczonych t. XX - 20 zł

Prace Komisji Historii: Rok 1945 na Kujawach i Pomorzu t. XIX - 20 zł

Prace Komisji Historii: Demokracja i samorządność na Kujawach i Pomorzu w dobie nowożytnej t. XVIII - 15 zł